VELDA MINERAL PLUS 1000 ML

9,95

Model:
mineral plus velda
Omschrijving
Haal alles voor wateronderhoud dat zorgt voor een gezonde en mooie vijver!
Van een stabiel en gezond vijvermilieu kan alleen sprake zijn indien de totale minerale hardheid tenminste 8 °DH is.
In zacht water stagneren de biologische processen en is de kans op verzuring van het milieu levensgroot aanwezig.
Voor de groei van de waterplanten en de ontwikkeling van de micro-organismen is echter ook de kwaliteit van de hardheid, ofwel de mineralenbalans, van essentieel belang .
Mineral Plus bevordert een evenwichtige mineralenbalans en verhoogt de hardheid. Mineral Plus bevat uitsluitend natuurlijke mineralen en sporenelementen, is milieuvriendelijk en geschikt voor ecologisch verantwoord vijveronderhoud.
gebruiksaanwijzing bijgesloten.
Alle artikelen kunnen ook, op afspraak, bekeken en opgehaald worden in Barendrecht.